Dhoma Kombëtare e Zejtarisë ofron Trajnim për Kualifikim Profesional Saldator

Bulevardi Bajram Curri, Godina 2 Katëshe brenda ambjenteve të DRAFP Nr.4 tirana AL, 1001, Albania

+35542204270