Punime Hekuri Gjoka

Profesion i trashëguar për më shumë se 6 dekadash.

Profesion i trashëguar për më shumë se 6 dekadash.

Pas 10 viteve përvoje pune në punimin e hekurit ne Greqi, nga viti 2003 kemi filluar aktivitetin në Lezhë.

image