ART BY DINOLLARI

 

Gëzim Dinollari është një artist nga qyteti i Durrësit me fokus në krijimin e veprave artistike që
konsistojnë në skulpturë, pikturë, mozaikë, etj. Prej vitesh ai ka ushtruar aktivitetin e tij në mënyrë të
pavarur. Ai ka një numër të madh veprash në skulpturë, punime druri dhe guri (specialiteti i tij). Përveç
veprave artistike, ai ka një esperiencë të gjatë në dekor dhe rikonstruksion, e gjithashtu dhe në
prodhimin e oxhakëve apo shatërvanëve të gdhendur me dorë.

image